top of page

Ngày nay chúng ta cần đến phương pháp lãnh đạo mới. Khi bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chúng ta cần những nhà lãnh đạo có trí tuệ để giải quyết những cách thức làm việc mới, nhằm tạo ra sự thay đổi tích cực trên thế giới. Chúng ta tạo ra sự khác biệt lớn hơn bằng cách nhìn vào nội tại hơn là bằng cách phấn đấu để trở thành những gì chúng ta không có. Tỉnh thức đôi khi thường được coi là một hoạt động đơn độc, cuốn sách này tiết lộ cách áp dụng Tỉnh thức trên quy mô rộng hơn - các nhóm, doanh nghiệp và cộng đồng. Lãnh đạo dựa vào Tỉnh thức cho chúng ta thấy cách cân bằng giữa bản thân và mục tiêu của tổ chức, để xóa bỏ những xung đột nội bộ thực tế và tưởng tượng, giữa những gì ta tin tưởng và những gì ta thực làm. Qua cuốn sách này, chuyên gia Tỉnh thức Kathirasan K giới thiệu một khóa học 56 ​​ngày độc đáo về Lãnh đạo dựa trên Tỉnh thức. Mỗi ngày giới thiệu một khía cạnh mới của Tỉnh thức - thông qua hướng dẫn nội tâm, chấp nhận và thực hành Tỉnh thức - soi sáng những cách mà chúng ta có thể mở ra nhà lãnh đạo trong chính mình.

Mindfulness based leadership - The art of being a leader - not becoming one

SKU: 978-981-4828-27-7
₫500,000Price
  •  

bottom of page