Image by @felipepelaquim

Upcoming Events

 • Chương trình Đào tạo Giáo viên Tỉnh thức - Khóa tháng 08/2022
  Tue, Aug 16
  Khóa học Trực tuyến & Tại chỗ
  Aug 16, 6:30 PM
  Khóa học Trực tuyến & Tại chỗ
  Khóa học cấp chứng chỉ Giáo viên Tỉnh thức được công nhận trên toàn cầu do Hiệp hội Giáo viên Tỉnh thức Quốc tế (IMTA) chứng nhận.
 • Nâng Cao Sức Khỏe Tinh Thần Dựa Trên Tỉnh Thức (MBWE) - Khóa Tháng 09/2022
  Sep 24, 3:30 PM – Nov 12, 6:00 PM
  Trực tuyến qua Zoom
  Khóa học kéo dài 8 tuần giúp tăng cường sức khỏe bằng cách xây dựng khả năng phục hồi trước các tác nhân gây căng thẳng, lo lắng và giúp bạn trở thành một người hạnh phúc hơn.
 • Nâng Cao Sức Khỏe Tinh Thần Dựa Trên Tỉnh Thức (MBWE) - Khóa 1:1
  Thời gian được linh động sắp xếp
  Trực tuyến qua Zoom
  Thời gian được linh động sắp xếp
  Trực tuyến qua Zoom
  Khóa học kéo dài 8 tuần giúp tăng cường sức khỏe bằng cách xây dựng khả năng phục hồi trước các tác nhân gây căng thẳng, lo lắng và giúp bạn trở thành một người hạnh phúc hơn.