top of page
Image by @felipepelaquim

Upcoming Events

 • 8 week Mindfulness Course (MBWE) - Online - January 2024 (Evening Sessions)
  8 week Mindfulness Course (MBWE) - Online - January 2024 (Evening Sessions)
  Tue, Jan 09
  Online
  Jan 09, 2024, 6:15 PM GMT+7
  Online
  Jan 09, 2024, 6:15 PM GMT+7
  Online
  The research-backed 8-week Mindfulness Based Wellbeing Enhancement (MBWE) is our flagship program that enhances wellbeing by not only building resilience to stressors, anxiety but helps being a happier person.
 • 8 week Mindfulness Course (MBWE) - Online - January 2024 (Morning Session)
  8 week Mindfulness Course (MBWE) - Online - January 2024 (Morning Session)
  Wed, Jan 31
  Online
  Jan 31, 2024, 8:30 AM GMT+7
  Online
  Jan 31, 2024, 8:30 AM GMT+7
  Online
  The research-backed 8-week Mindfulness Based Wellbeing Enhancement (MBWE) is our flagship program that enhances wellbeing by not only building resilience to stressors, anxiety but helps being a happier person.
 • Nâng Cao Sức Khỏe Tinh Thần Dựa Trên Tỉnh Thức (MBWE) - Khóa 1:1
  Nâng Cao Sức Khỏe Tinh Thần Dựa Trên Tỉnh Thức (MBWE) - Khóa 1:1
  Thời gian được linh động sắp xếp
  Trực tuyến qua Zoom
  Thời gian được linh động sắp xếp
  Trực tuyến qua Zoom
  Thời gian được linh động sắp xếp
  Trực tuyến qua Zoom
  Khóa học kéo dài 8 tuần giúp tăng cường sức khỏe bằng cách xây dựng khả năng phục hồi trước các tác nhân gây căng thẳng, lo lắng và giúp bạn trở thành một người hạnh phúc hơn.
bottom of page