Corporate

Corporate

Our Mindfulness Based Corporate programmes are uniquely designed for organisations based on the principles of mindfulness and performance. The programmes are catered to leadership and staffs at all levels of organisations.

Leaders
Managers
Staff

Workshops

Tỉnh Thức Cho Hiệu Suất Công Việc Và Sức Khỏe Tinh Thần (Hội thảo Một ngày)
Corporate

Tỉnh Thức Cho Hiệu Suất Công Việc Và Sức Khỏe Tinh Thần (Hội thảo Một ngày)


Tỉnh Thức Cho Hiệu Suất Công Việc Và Sức Khỏe Tinh Thần là hội thảo diễn ra trong một ngày kết hợp giữa sức khỏe tinh thần và hiệu quả công việc cho nhân viên.

Lãnh Đạo Trong Tỉnh Thức
Corporate

Lãnh Đạo Trong Tỉnh Thức

Các nhà lãnh đạo vĩ đại nhìn thấy được mọi thứ rõ ràng. Họ nhận thức được bản thân, người khác và thế giới xung quanh.

Tỉnh Thức Cho Hiệu Suất Công Việc Và Sức Khỏe Tinh Thần (Hội thảo Nửa ngày)
Corporate

Tỉnh Thức Cho Hiệu Suất Công Việc Và Sức Khỏe Tinh Thần (Hội thảo Nửa ngày)


Tỉnh thức Cho Hiệu Suất Công Việc Và Sức Khỏe Tinh Thần là hội thảo nửa ngày nhằm giới thiệu cho nhân viên các phương pháp thực hành và lợi ích của Tỉnh thức.

Tỉnh Thức Cho Hiệu Suất Công Việc Và Sức Khỏe Tinh Thần
Corporate

Tỉnh Thức Cho Hiệu Suất Công Việc Và Sức Khỏe Tinh Thần

Tỉnh Thức Cho Hiệu Suất Công Việc Và Sức Khỏe Tinh Thần là chương trình dựa trên bằng chứng diễn ra trong vài tuần cho phép nhân viên áp dụng Tỉnh thức trong cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của mình.

Tỉnh Thức Cho Hiệu Suất Công Việc Và Sức Khỏe Tinh Thần (Tại Chỗ Quy Mô Nhỏ & Trực tuyến)
Corporate

Tỉnh Thức Cho Hiệu Suất Công Việc Và Sức Khỏe Tinh Thần (Tại Chỗ Quy Mô Nhỏ & Trực tuyến)

Công sở là môi trường chứa nhiều những thách thức mới nảy sinh từ việc kết nối 24/7 với công việc, việc sử dụng công nghệ liên tục và nhu cầu ngày càng cao do môi trường kinh tế luôn thay đổi.

Tư Vấn Về Việc Áp Dụng Các Chương Trình Tỉnh Thức Vào Môi Trường Làm Việc
Corporate

Tư Vấn Về Việc Áp Dụng Các Chương Trình Tỉnh Thức Vào Môi Trường Làm Việc

Việc áp dụng Tỉnh thức vào môi trường làm việc có thể là một nhiệm vụ đầy thách thức đối với các tổ chức vì nó phụ thuộc vào các yếu tố như mức độ phù hợp, chi phí, mua vào, cam kết về băng thông và thời gian giữa các tổ chức khác.