Education

Education

Our Mindfulness-Based Education programmes are uniquely designed for schools based on the principles of mindfulness and teaching. The programmes are catered to all the stakeholders of an educational institution.

School Leaders
Students
Teachers

Workshops

Tỉnh Thức Dành Cho Giáo Viên
Education

Tỉnh Thức Dành Cho Giáo Viên
Hội thảo Tỉnh thức dành cho giáo viên là một chương trình phát triển chuyên môn độc đáo giúp giáo viên giải quyết những căng thẳng và tìm lại niềm vui trong công việc giảng dạy.

Hội Thảo Về Tỉnh Thức Dành Cho Lãnh Đạo Trường
Education

Hội Thảo Về Tỉnh Thức Dành Cho Lãnh Đạo Trường

Hội thảo về Tỉnh thức dành cho Lãnh đạo Trường (Lãnh đạo Dựa trên sự Tỉnh thức) nhằm nâng cao nhận thức bản thân ở các cấp Lãnh đạo trường học, giúp họ đạt được hiệu quả trong việc lãnh đạo các nhóm và tập thể nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược của trường.

Quản Lý Lớp Học Dựa Vào Tỉnh Thức
Education

Quản Lý Lớp Học Dựa Vào Tỉnh Thức

Hội thảo nhằm mục đích giúp hiểu sâu hơn về Tỉnh thức và việc áp dụng các khái niệm và công cụ của nó trong việc giảng dạy.

 Tỉnh Thức Dành Cho Học Sinh - Sinh Viên
Education

Tỉnh Thức Dành Cho Học Sinh - Sinh ViênMỗi người thường nhìn lại quãng thời gian đi học, cao đẳng hoặc đại học như những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời của họ.

Tỉnh Thức Dành Cho Học Sinh Có Nhu Cầu Đặc Biệt
Education

Tỉnh Thức Dành Cho Học Sinh Có Nhu Cầu Đặc Biệt

Chương trình Tỉnh thức cho Học sinh có Nhu cầu Đặc biệt được tổ chức trong 12-18 tuần tập trung vào việc sử dụng các phương pháp thực hành Tỉnh thức nhằm giúp học sinh nâng cao nhận thức về bản thân và các nhu cầu khác, điều chỉnh cảm xúc và kết quả học tập với các bạn.

Tỉnh Thức Dành Cho Thanh Thiếu Niên Có Nguy Cơ
Education

Tỉnh Thức Dành Cho Thanh Thiếu Niên Có Nguy Cơ

Bên cạnh những chuyển đổi phát triển chuẩn mực, thanh thiếu niên cũng có thể phải đối mặt với những thách thức liên quan đến cuộc sống gia đình (tài chính, ly hôn, nghề nghiệp), áp lực của trường học, kết quả học tập, quan hệ bạn bè và đôi lứa giữa những người khác.

Tư Vấn Về Việc Áp Dụng Các Chương Trình Tỉnh Thức Vào Trường Học
Education

Tư Vấn Về Việc Áp Dụng Các Chương Trình Tỉnh Thức Vào Trường Học

Việc áp dụng Tỉnh thức vào môi trường học đường có thể chưa gây được sự hứng thú vì nó còn phụ thuộc vào các yếu tố như cân các bên liên quan, chi phí, băng thông, kết quả và mức độ phù hợp với các cấp lãnh đạo, giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Tỉnh thức Trong Kỷ Luật
Education

Tỉnh thức Trong Kỷ Luật


Hội thảo về Tỉnh thức trong kỷ luật với mục đích giúp hiểu sâu hơn về Tỉnh thức và ứng dụng của nó trong các thực hành mang tính xây dựng và phục hồi khi kỷ luật học sinh và đặt ra giới hạn nhưng vẫn không ảnh hưởng đến lòng trắc ẩn.